2009/2010 - Naprawa osuwiska metodą gwoździowania i mikropali z oczepem żelbetowym u podnóża skarpy na linii kolejowej E-30/CE-30
2011 - Naprawa kładki dla pieszych w km 143,511 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków
2011/2012 - Naprawa wiaduktu masywnego w km 1.310 na linii nr 091 Kraków – Medyka nad ul. Miodową w Krakowie
2012 - Wykonanie robót związanych z zaprojektowaniem i naprawą główną kładki dla pieszych w km 217,679 linii nr 1 Warszawa - Katowice w stacji Rudniki
2012 - Wymiana elementów nawierzchni kolejowej na moście w km 58.305 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków
2012 - Kompleksowa wymiana toru nr 2 na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże związanych z odbudową skarp nasypów oraz modernizacją 8,3 km nawierzchni kolejowej i remontem 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z dokumentacją
2012 - Naprawa kładki dla pieszych w km 34,884 na linii nr 093 Trzebinia-Zebrzydowice w stacji Brzeszcze – Jawiszowice
2012 - Naprawa kładki dla pieszych w km 42,040 w stacji Spytkowice
2012 - Naprawa kładki dla pieszych w km 57,351 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim w stacji Dwory
2012 - Naprawy kładki dla pieszych w km 44,972 na linii nr 62 Tunel – Sosnowiec w stacji Olkusz
2013 - Likwidacja dysfunkcji skarpy nasypu przy torze nr 1 w km 58,000 - 58,100 szlak Jaśkowice Legnickie - Wielkie Piekary
2013 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odc. Łódź Widzew – Zgierz
2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 25 Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski realizowana w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna
2014 - Naprawa przejścia dla pieszych pod torami w km 35,612 linii kolejowej nr 062 Tunel – Sosnowiec w stacji Jaroszowiec
2014 - Naprawa przejścia pod torami w km 2,286 na linii nr 091 Kraków – Medyka na przystanku osobowym Kraków Zabłocie
2015 - Naprawa mostu kolejowego w km 7,092 tor nr 1 i 2 linii nr 100 Kraków Mydlniki - Kraków Olsza nad rzeką Białucha w Krakowie
2015 - Remont wiaduktu w km 2,387 linii nr 181 Herby Nowe – Oleśnica
2015 - Wykonanie dokuemntacji projektowej i naprawy bieżącej wiaduktu kolejowego w km 41,062 nad drogą DW 786 oraz robót towarzyszących od km 39,742 do km 43,578 linii nr 64 Kozłów – Koniecpol
2016 - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących obiektów inżynieryjnych w km 2,975; km 17,939; km 18,239; km 29,862 linii nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki szlak Kędzierzyn Koźle – Nędza
2017 Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 13,060 ; 13,088 ; 14,216 ; 14,276 ; 14,706 na linii kolejowej nr 095 Kraków Mydlniki – Podłęże
2017 Naprawa mostu stalowego w km: 3,372 oraz wiaduktu masywnego w km: 2,846 na linii kolejowej nr 096 Tarnów – Leluchów
2018 Rewitalizacja obiektów inżynieryjnych znajdujących się na linii nr 61 Kielce – Fosowskie
2018 Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 15,498 ; 15,709 ; 17,207 ; 18,040 ; 18,041 ; 6,930 na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże.
2018 Naprawa obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 114 (Trzebinia – Trzebinia Siersza), zlokalizowanych w km: 1,460; 2,291; 2,725; 2,808; 3,001; na terenie działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie
2019 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnoremontowych nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr: 53 tor nr 1 Tomaszów Mazowiecki – Spała
2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna\"
2019/2022 - Zaprojektowanie robót na odcinku Padew – Mielec oraz zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica
2019 - Wykonanie w oparciu o dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację projektową robót budowlanych związanych z przebudową przepustu w km 195,052 („odtworzenie parametrów użytkowych przepustu w km 195,052 w st. Przeworsk na zasadzie reelingu”), w ram
2020/2021 - „Naprawy skarp na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach. - Kraków Gł.),wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie”
2021 - Remont mostu kolejowego na linii nr 69 na odcinku Rejowiec - Hrebenne km 41,820 tor nr 1
2021 - Wykonanie remontu mostu kolejowego km 68,160 na linii 97 na odcinku Skawina – Żywiec
2021 - Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 na odcinku Kielce - Fosowskie
2021 - Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30,odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb
2022 - Kompleksowa wymiana nawierzchni w torach głównych zasadniczych nr 50, 51, 1 w km od 0,995 do km 12,296 oraz w torze głównym dodatkowym nr 3 w stacji Przemyśl Bakończyce linii kolejowej nr 102 na odcinku Przemyśl - Malhowice
2022 - Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na linii nr 106 na odcinku Rzeszów Główny - Jasło
2022 - Remont obiektów mostowych w km 1,668 - 3,338 na lini kolejowej nr 79 na odcinku Padew – Wola Baranowska
2023 - Rozbiórka mostu kolejowego w km 39,210 i budowa mostu kolejowego w km 39,218, przebudowa koryta cieku wodnego na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim
2023 - Budowa mostu masywnego w km 58,519 na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim
2023 - Naprawa główna toru w km 24,540 -124,000 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów wraz z robotami towarzyszącymi
2023 - Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 29,698, oraz remont mostu stalowego w km 61,986 na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl