2014 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej nr 25 Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski realizowana w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna


 

Termin realizacji:

05.2014 – 11.2014

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji  w Warszawie

 

Zakres wykonanych prac:

1.       Most masywny w km 183,382 (tor nr 1 i 2)

–         wykonanie robót wyburzeniowych konstrukcji nośnych oraz podpór

–         zabudowa elementów prefabrykowanych typu 2xC150/500 z monolityczną płytą uciągającą i gzymsami

–         wykonanie stref przejściowych pod torem nr 1 i 2 na długości 20 m przed i za obiektem wraz z odwodnieniem za przyczółkami

–         wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na konstrukcjach nośnych

–         zabudowa balustrady oraz obustronnych chodników służbowych dla obsługi z wypełnieniem pomostu kratami pomostowymi ocynkowanymi

–         wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych oraz stalowych

–         zabudowa nowej podsypki tłuczniowej na dojazdach i obiekcie, odbudowa nawierzchni torowej w torze nr 1 oraz nr 2 z wykorzystaniem materiałów staroużytecznych, mechaniczne podbicie toru

–         wykonanie schodów skarpowych z oporęczowaniem

–         wykonanie umocnienia stożków nasypu poprzez umocnienie wylewką betonową zbrojoną opartą na opasce

–         wykonanie regulacji cieku wodnego wraz z jego umocnieniem

–         zaprojektowanie i wykonanie drogi technologicznej na dł. Około 400 m – dojazd do obiektu

 

2.       Most stalowy kratowy w km 186,811 (tor nr 2)

–         Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej poprzez oczyszczenie strumieniowo-ścierne oraz wykonanie powłok malarskich o łącznej grubości powłok suchych300 mm

–         Uzupełnienie oporęczowania konstrukcji nośnej

–         Wykonanie obustronnych konstrukcji wsporczych dla chodników służbowych z ocynkowanych krat pomostowych

–         Wykonanie konstrukcji wsporczej na urządzenia obce wraz z kanałami

–         Wymiana istniejącej nawierzchni torowej na obiekcie i na dojazdach – zabudowa nowych mostownic dębowych typu II o długości 2,5 m oraz podkładów dębowych na dojazdach wraz z nową nawierzchnią z szyn 60E1

–         Wykonanie stref przejściowych na długości 20 m przed i za obiektem wraz z odwodnieniem za przyczółkami

–         zabudowa nowej podsypki tłuczniowej na dojazdach, mechaniczne podbicie toru

–         regulacja stołeczków podmostownicowych w celu uzyskania właściwej niwelety toru na obiekcie

–         zabudowa na obiekcie i dojazdach odbojnic z szyn staroużytecznych S-49

–         zabudowa blach przeciwwykolejnicowych o grubości 20 mm na zewnątrz szyny tocznej oraz pomiędzy szyną toczną i szyną odbojnicową

–         zabudowa blach przeciwpożarowych o grubości 5 mm na obiekcie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

–         zabudowa zwiernika tyrystorowego typu TZD-1NR

–         wykonanie wzmocnienia ścian korpusu przyczółków do poziomu odsadzki fundamentowej oraz górne powierzchni ław podłożyskowych

–         wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

–         wykonanie obustronnych schodów skarpowych z oporęczowaniem

–         wykonanie umocnienia stożków nasypu poprzez umocnienie wylewką betonową zbrojoną opartą na opasce

 

3.       Most w km 188,116 (tor nr 2):

–         Rozbiórka istniejącej konstrukcji blachownicowej oraz wyburzenie istniejących podpór

–         Odbudowa monolitycznych korpusów przyczółków, skrzydeł, ław i ciosów podłożyskowych

–         wykonanie stref przejściowych na długości 20 m przed i za obiektem wraz z odwodnieniem za przyczółkami

–         wykonanie nowej konstrukcji nośnej z dźwigarów obetonowanych z przewieszeniem za korpusy przyczółków

–         wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na konstrukcjach nośnych

–         zabudowa balustrady oraz chodnika służbowego dla obsługi z wypełnieniem pomostu kratami pomostowymi ocynkowanymi

–         wykonanie zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych oraz stalowych

–         zabudowa nowej podsypki tłuczniowej na obiekcie i na dojazdach, mechaniczne podbicie toru

–         odbudowa nawierzchni torowej w torze nr 2 z zastosowaniem materiałów nowych ze zmianą jej typu na 60E1 z zabudową nowych podkładów strunobetonowych z przytwierdzeniem typu SB na obiekcie i dojazdach

–         wykonanie umocnienia stożków nasypu oraz cieku

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl