2012 - Wymiana elementów nawierzchni kolejowej na moście w km 58.305 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków

Termin realizacji:

03.2012-05.2012

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych

w Skarżysku Kamiennej

 

Zakres wykonanych prac:

1. Roboty rozbiórkowe na moście i dojazdach:

           - demontaż szyn odbojnicowych wraz z przytwierdzeniami

             na moście,

           - demontaż blach przeciwpożarowych na obiekcie,

           - rozbiórka szyn tocznych wraz z przytwierdzeniami

             na obiekcie na długości 199,60m,

           - rozbiórka szyn tocznych wraz z przytwierdzeniami

             na dojazdach 2x15m,

           - demontaż mostownic typu II z konstrukcji nośnej - 238 szt.,

           - demontaż podkładów na dojazdach- 52 szt.,

           - rozbiórka chodników służbowych z krat pomostowych typu

             vema (600m2) oraz belek podchodnikowych (300 szt.),

           - usunięcie podsypki tłuczniowej na dojazdach do obiektu

             (głębokość korytowania 30 cm).

 

       2. Roboty zasadnicze:                                                                                   

           - oczyszczenie strumieniowo-ścierne górnych powierzchni

             pasów podłużnic, poprzecznic, stężeń poprzecznic

             oraz blach pionowych,

           - montaż mostownic typu II na moście-238 szt.,

           - wbudowanie nowej podsypki tłuczniowej na dojazdach

             do obiektu,

           - zabudowa nowych podkładów drewnianych z nowymi

             przytwierdzeniami dla nawierzchni S-60 na długości 15m,

           - montaż uprzednio zdemontowanych szyn tocznych S-60

             na dojazdach i obiekcie (zabudowa nowych przytwierdzeń

             do mostownic),

           - montaż uprzednio zdemontowanych szyn odbojnicowych

             oraz podkładek podszynowych z zabudową nowych

             wkrętów torowych,

           - wbudowanie uprzednio zdemontowanych blach

             przciwpożarowych,

           - uzupełnienie brakujących blach przeciwpożarowych

             z blachy ryflowanej grubości 5 mm na długości 15mb,

           - zabudowa nowych belek podchodnikowych,

           - montaż ceowników brzegowych oraz

             kątowników wsporczych pod ponowną zabudowę krat

             pomostowych vema,

           - ponowna zabudowa uprzednio zdemontowanych

             krat pomostowych,

           - wykonanie spawów termitowych szyn na dojazdach,

           - regulacja w planie i profilu podbijarką torową toru

             na dojazdach,

           - oprofilowanie podsypki tłuczniowej na dojazdach do mostu.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl