2013 - Likwidacja dysfunkcji skarpy nasypu przy torze nr 1 w km 58,000 - 58,100 szlak Jaśkowice Legnickie - Wielkie Piekary


 

 

Termin realizacji:

07.2013 – 08.2013

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji  Oddział we Wrocławiu

 

Zakres wykonanych prac:

–         wybranie koluwium osuwiska do poziomu korytek i szerokości 3,00 m

–         ułożenie drenokolektora o średnicy 350 mm w zabudowanych w ramach realizowanego kontraktu korytkach odwodnieniowych

–         wykonanie przypory z warstwowej teokraty wypełnionej klińcem i niesortem z ich zagęszczeniem na ułożonej stabilizacji piaskowo-cementowej i fundamencie z tłucznia stabilizowanego mechanicznie

–         wymiana słupa trakcyjnego wraz z pomontażową regulacją sieci trakcyjnej, demontaż i montaż LPN

–         mechaniczne podbicie stabilizacyjne toru nr 1 na długość 200 m wraz z uzupełnieniem i oprofilowaniem podsypki tłuczniowej

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl