2011 - Naprawa kładki dla pieszych w km 143,511 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków

Termin realizacji:

06.2011 - 10.2011

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych

w Skarżysku-Kamiennej

 

Zakres wykonanych prac:

- realizacja zadania w systemie „projektuj i buduj”

- obiekt zabytkowy

- demontaż i montaż toru na odcinku 60 mb

- wykonanie 2 kpl. odciążeń toru typu „szwajcarskiego”

- roboty rozbiórkowe konstrukcji żelbetowych

- wykonanie „ścianki berlińskiej” w międzytorzu

- wzmocnienie sklepienia wiaduktu „koszulką” żelbetową

- wykonanie zabezpieczenia przyczółków i skrzydeł torkretem

- okładzina przyczółków i skrzydeł kamieniem wapiennym

- iniekcja strukturalna i kurtynowa skrzydeł, przyczółków i sklepienia wiaduktu

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl