2012 - Kompleksowa wymiana toru nr 2 na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże związanych z odbudową skarp nasypów oraz modernizacją 8,3 km nawierzchni kolejowej i remontem 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z dokumentacją

Termin realizacji:

06.2012 – 09.2012

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo  Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o.

 

Zakres wykonanych prac:

1. Wiadukt sklepiony nad ul. Armii Krajowej w km 2,302:

-  nadbudowa parapetów

- montaż nowych poręczy na całym obiekcie

- oczyszczenie całej powierzchni przęsła, podpór i skrzydeł, iniekcja pęknięć, uzupełnienie ubytków betonu oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- wycięcie krzaków i drzew ze stożków i skarp wraz z umocnieniem stożków

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

2.  Wiadukt masywny nad ul. Radzikowskiego w km 2,911:

- iniekcja pęknięć i  wycieków z konstrukcji nośnej i podpór

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

3. Przepust ramowy w km 3,105:

- oczyszczenie parapetów, skrzydeł i ścian czołowych z uzupełnieniem ubytków betonu

- odmulenie części przelotowej oraz wlotu i wylotu, wycięcie roślinności i krzewów ze skarp

 

4. Most masywny nad potokiem Soduł w km 4,308

- oczyszczenie powierzchni podpór, przęseł i skrzydeł wraz z uzupełnieniem ubytków betonu i zabezpieczeniem odkrytego zbrojenia

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz poręczy,

- uporządkowanie skarp wraz z wycięciem roślinności

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

5. Przepust ramowy w km 5,796:

- odmulenie części przelotowej, oczyszczenie zasypanych wlotu i wylotu, wycięcie krzewów ze skarp

 

6. Most sklepiony nad rzeką Białuchą w km 6,202:

- wymiana izolacji poziomej przęsła

- oczyszczenie całej powierzchni przęsła, podpór i skrzydeł, iniekcja pęknięć, uzupełnienie ubytków betonu oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- wycięcie krzaków i drzew ze stożków i skarp

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

7. Wiadukt masywny nad ul. Górnickiego w km 6,442:

- malowanie poręczy

- wycięcie krzaków i  roślinności ze stożków i skarp

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

8. Most sklepiony w km 6,527:

- oczyszczenie parapetów i skrzydeł z wysiewek i roślinności

- oczyszczenie dna potoku na wlocie  i wylocie, wycięcie drzew i krzewów ze stożków, skarp i koryta potoku

 

9. Wiadukt masywny w km 6,768:

- wymiana izolacji poziomej przęsła

- wykonanie szczelnych dylatacji

- oczyszczenie całej powierzchni przęsła, podpór i skrzydeł, iniekcja pęknięć, uzupełnienie ubytków otuliny zbrojenia oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- wycięcie krzaków i drzew ze stożków i skarp

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

 

10. Wiadukt masywny nad ul. Dożynkową w km 6,930:

- zabezpieczenie antykorozyjne poręczy

- uszczelnienie dylatacji

- wycięcie krzaków ze stożków i skarp

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

11. Przepust sklepiony w km  7,700:

- uporządkowanie skarp nasypu

- oczyszczenie wlotu i wylotu

 

12. Wiadukt masywny nad ul. 29-Listopada w km 7,935:

- uporządkowanie skarp i stożków

- zabudowa ogranicznika niskonapięciowego w układzie otwartym

 

13. Przepust masywny w km 8,221:

- uzupełnienie ubytków betonu w ścianie czołowej

- udrożnienie przepustu

- oczyszczenie wlotu i wylotu

 

14. Przepust w km 31,851 :

- odmulenie części przelotowej

- oczyszczenie wlotu i wylotu

- wycięcie krzewów ze skarp

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl