2016 - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących obiektów inżynieryjnych w km 2,975; km 17,939; km 18,239; km 29,862 linii nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki szlak Kędzierzyn Koźle – Nędza

Termin realizacji:

08.2016 – 12.2016

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

w Krakowie Spółka z o.o.

 

Zakres wykonanych prac:

1.       Wiadukt w km 2,975:

-        rozbiórka toru kolejowego na obiekcie

-        iniekcja przyczółków

-        wypiaskowanie powierzchni przyczółków i przęseł

-        naprawa zaprawami PCC powierzchni przyczółków i przęseł

-        pokrycie przyczółków i przęseł farbami ochronnymi

-        konserwacja łożysk

-        zabudowa nawierzchni kolejowej na obiekcie

-        odtworzenie bezpośredniego mocowania szyn na obiekcie

-        naprawa odwodnienia za ściankami żwirowymi we wszystkich torach wraz z zabudową korytek skarpowych

-        wymiana podkładów drewnianych twardych zbrojonych z przytwierdzeniem typu K przed i za konstrukcją

-        opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

 

2.       Most w km 17,939:

-        rozbiórka nawierzchni toru kolejowego na obiekcie w torach nr 1, 2 i 3 wraz z wyposażeniem

-        demontaż mostownic w torach

-        demontaż konstrukcji przęsła pod torem nr 3 wraz z mostownicami

-        demontaż kładki dla pieszych przy torze nr 1

-        rozbiórka toru kolejowego na dojazdach w torach nr 1 2

-        wymiana przęseł stalowych w torach nr 1 i 2 na przęsła stalowe z chodnikiem służbowym po zewnętrznej stronie toru nr 2 i chodnikiem użytku publicznego o świetle min 150 cm

-        zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

-        zabudowa stołeczków wraz z podkładami centrującymi pod mostownice w torach nr 1 i 2

-        montaż nowych mostownic w torach nr 1 i 2

-        wypiaskowanie powierzchni przyczółków

-        naprawa zaprawami PCC powierzchni przyczółków

-        pokrycie filarów i przyczółków farbami ochronnymi

-        wzmocnienie filarów

-        przebudowa przyczółków, ław i ciosów podłożyskowych dla zabudowy nowych przęseł w torze nr 1 i 2

-        zabudowa łożysk

-        odbudowa nawierzchni kolejowej na obiekcie w torze nr 1 i 2 wraz z wyposażeniem

-        wykonanie drenażu

-        odbudowa nawierzchni kolejowej na dojazdach

-        zabudowa odbojnic

-        wykonanie stref przejściowych

-        próbne obciążenie

-        uszynienie barierek

-        zabudowa poręczy na przyczółkach po zdemontowanym torze nr 3

-        wymiana podkładów drewnianych twardych nowych przed i za obiektem inżynieryjnym

-        opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

 

3.       Most w km 18,239:

-        rozbiórka nawierzchni toru kolejowego na obiekcie wraz z wyposażeniem

-        demontaż mostownic

-        rozbiórka toru kolejowego na dojazdach

-        oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pod torami 1 i 2 wraz z poręczami

-        wymiana nadmiernie skorodowanych nitów

-        zabudowa stołeczków wraz z podkładami centrującymi pod mostownice w torach nr 1 i 2

-        iniekcja przyczółków

-        wypiaskowanie powierzchni przyczółków i filara

-        naprawa zaprawami PCC powierzchni przyczółków i filara

-        pokrycie filara i przyczółków farbami ochronnymi

-        konserwacja łożysk

-        odbudowa nawierzchni kolejowej na obiekcie wraz z wyposażeniem

-        zabudowa pomostu chodników nową dyliną drewnianą

-        wykonanie drenażu

-        wymiana mostownic

-        odbudowa nawierzchni kolejowej na dojazdach

-        zabudowa odbojnic

-        wykonanie stref przejściowych

-        uszynienie konstrukcji przęseł

-        wymiana podkładów drewnianych twardych nowych przed i za obiektem inżynieryjnym

-        dostosowanie balustrad do obowiązujących przepisów

-        regulacja toru w planie i profilu przed i za remontowanym obiektem

-        opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

 

4.       Most w km 29,862:

-        wymiana mostownic typu II

-        zabudowa stołeczków wraz z podkładami centrującymi pod mostownicami

-        zabezpieczenie antykorozyjne pasów górnych

-        demontaż dyliny na chodnikach służbowych oraz zabudowa w ich miejsce kratek WEMA

-        wymiana podkładów drewnianych twardych nowych przed i za obiektem inżynieryjnym

-        demontaż i montaż szyn odbojnicowych

-        regulacja toru w planie i profilu przed i za remontowanum obiektem

-        opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl