2019 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna\"

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

 

Podwykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane GEO-BUD Spólka z o.o.

 

Zakres wykonywanych robót:

ETAP I

- Wykonanie konstrukcji wsporczej dla kabli na przyczółku

- Przełożenie i zabezpieczenie na czas robót kabli srk, energetycznych oraz teletechnicznych  pod nadzorem odpowiednich służb

- Zamknięcie toru nr 1

- Demontaż  nawierzchni kolejowej i ustroju nośnego w torze nr 1

- Wyburzenie górnej części podpór

- Zabudowa tymczasowej konstrukcji odciążającej

- Próbne obciążenie tymczasowej konstrukcji mostowej

- Otwarcie toru nr 1 z ograniczeniem prędkości do V=30 km/h

 

 

ETAP II

- Zamknięcie toru nr 8b

- Demontaż  nawierzchni kolejowej i ustroju  nośnego w torze nr 8b

- Wykonanie zabezpieczenia istniejącego przejścia

- Wyburzenie starych podpór

- Wykonanie nowych podpór , ław pod łożyskowych, stref przejściowych, odwodnienia,

- Montaż konstrukcji stalowej, mostownic, odbojnic

- Próbne obciążenie konstrukcji mostowej w torze 8b

- Otwarcie toru nr 8b z ograniczeniem prędkości do V=30 km/h

 

ETAPIII

- Zamknięcie toru nr 1

- Demontaż konstrukcji tymczasowej

- Wykonanie górnych części podpór, ław pod łożyskowych, stref przejściowych, odwodnienia,

- Montaż konstrukcji stalowej, mostownic, odbojnic

- Próbne obciążenie konstrukcji mostowej w torze 1

- Otwarcie toru nr 1 z ograniczeniem prędkości do V=30 km/h

 

ETAP IV

- Oczyszczenie terenu z roślinności

- Umocnienie skarp nasypu drobnowymiarowymi elementami na warstwie piasku stabilizowanego cementem i zaprawie cementowej

- Zdjęcie ograniczenia prędkości dla toru nr 1

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl