2009/2010 - Naprawa osuwiska metodą gwoździowania i mikropali z oczepem żelbetowym u podnóża skarpy na linii kolejowej E-30/CE-30

Termin realizacji:

10.2009 - 08.2010

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu

 

W ramach realizacji zadania \"Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, szlak Środa Śląska - Malczyce tor nr 1 i 2 wraz ze stacją Malczyce\"

firma nasza, na podstawie umowy Podwykonawczej, wykonała roboty budowlano-montażowe oraz prace projektowe (dokumentacja budowlana, geologiczna i powykonawcza)

 

1. Naprawa osuwiska metodą gwoździowania i mikropali z oczepem żelbetowym u podnóża skarpy wzdłuż toru nr 1 i 2 od km 39.100 do 39.200:

- mikropale iniekcyjne zbrojone rurą stalową Ø 73 szt. 400 o łącznej długości 1330 m,

- gwoździe gruntowe TITAN 40/20 408 szt. o łącznej długości 2794,80 m,

- oczep żelbetowy o kubaturze 144 m3,

- drenokolektor PE Ø 200 o długości 268 mb.

 

2. Naprawa osuwiska metodą gwoździowania i mikropali z oczepem żelbetowym u podnóża skarpy wzdłuż toru nr 1 od km 37.000 do 37.100:

- mikropale iniekcyjne zbrojone rurą stalową Ø 76/6 szt. 34 o łącznej długości 408 m,

- oczep żelbetowy o kubaturze 29,6 m3,

- drenokolektor PE Ø 200 o długości 40 mb,

- wykonanie i montaż kleszczy stalowych mocujacych mikropale na długości ścianki z grodzic - 5,35 t.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl