2017 Naprawa mostu stalowego w km: 3,372 oraz wiaduktu masywnego w km: 2,846 na linii kolejowej nr 096 Tarnów – Leluchów

Termin realizacji:

16.05.2017 – 31.10.2017

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane „GEO-BUD” Spółka z o.o.


Zakres wykonywanych prac:

  1. Most stalowy – w km: 3,372

 

–   wymiana konstrukcji nośnej na przęsło z jazdą na podsypce o zbliżonych gabarytach do istniejących konstrukcji z dostosowaniem do skrajni 2 SM

–   wymiana łożysk;

–   przebudowa górnej części podpór (adaptacja do nowych konstrukcji);

–   oczyszczanie i naprawa pozostałej części podpór;

–   oczyszczanie i naprawa skrzydeł;

–   wykonanie stref przejściowych po 20 m z każdej strony obiektu;

–   wymiana podkładów na dojazdach po 14 szt. każdej strony – podkłady nowe z drewna twarde-go, zbrojone pod szyny S49 z przytwierdzeniem typu K;

–   podbicie toru z oprofilowaniem i uzupełnieniem podsypki na długości 100 m;

–   oczyszczanie i reprofilacja skarp nasypu;

–   umocnienie stożków nasypu;

–   wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu.

 

  1. Wiadukt masywny – w km: 2.846

 

–   oczyszczanie mechaniczne całej powierzchni płyty, podpór i skrzydeł;

–   oczyszczanie i uzupełnienie ubytków odkrytej stali zbrojeniowej;

–   reprofilacja, szpachlowanie i uzupełnienie ubytków betonu;

–   wykonanie iniekcji doszczelniającej na przyczółkach i skrzydłach w miejscu przecieków
oraz iniekcji sklejającej w miejscach pęknięć;

–   wykonanie nowej izolacji poziomej konstrukcji nośnej oraz szczelnych dylatacji poprzecznych;

–   naprawa stref podparcia przęseł;

–   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

–   montaż nowych poręczy (z zapewnieniem skrajni 2,50 m od osi toru).

–   wykonanie izolacji i odwodnienia za przyczółkami (drenaże poprzeczne z umocnionymi wylota-mi na skarpy);

–   wykonanie schodów skarpowych;

–   po ponownym zmontowaniu toru należy przewidzieć jego podbicie wraz z ewentualnym uzupełnieniem podsypki;

–   oczyszczenie stożków i skarp nasypu, usunięcie roślinności oraz umocnienie skarp nasypu
za skrzydłami pełnym brukiem, na szerokości ok.: 0,60 m.

     –     uporządkowanie terenu pod obiektem

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl