2012 - Naprawy kładki dla pieszych w km 44,972 na linii nr 62 Tunel – Sosnowiec w stacji Olkusz


 

Termin realizacji:

06.2012 – 10.2012

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA  Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.

 

 

Zakres wykonanych prac:

–         naprawa dźwigarów głównych strunobetonowych, podpór, konstrukcji pomostu (płyta prefabrykowana oraz wylewka)

–         naprawa biegów schodowych w zakresie podpór, belek żelbetowych, stopni schodowych żelbetowych

–         roboty wykończeniowe (poręcze, siatki przeciwporażeniowe, odwodnienie)

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl