2018 Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 15,498 ; 15,709 ; 17,207 ; 18,040 ; 18,041 ; 6,930 na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże.

Termin realizacji:

26.04.2018 – 31.10.2018

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane „GEO-BUD” Spółka z o.o.


Zakres wykonywanych prac:

    - Oczyszczenie mechaniczne całej powierzchni płyt, podpór, skrzydeł i części      przelotowych przepustów.

- Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków odkrytej stali zbrojeniowej.

- Uzupełnienie ubytków betonu wraz z częściowym odtworzeniem warstwy betonu grubości do 5 cm.

- Wykonanie iniekcji doszczelniającej w miejscu przecieków oraz iniekcji sklejającej w miejscach pęknięć.

- Wykonanie nowej izolacji konstrukcji nośnych oraz szczelnych dylatacji podłużnych i poprzecznych.

- Naprawa stref podparcia przęseł.

- Szpachlowanie powierzchni betonowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych.

- Przebudowa, nadbudowa parapetów z wydłużeniem.

- Montaż nowych poręczy (zapewnienie skrajni 2,50 m od osi toru).

- Wykonanie izolacji i odwodnienia za przyczółkami (drenaże poprzeczne z wylotami na skarpy).

- Wykonanie trwałego zabezpieczenia przed obsypywaniem się tłucznia na stożki nasypu (ewentualnie wydłużenie skrzydeł).

- Po ponownym zmontowaniu toru (materiałem z demontaż) należy przewidzieć jego podbicie wraz z uzupełnieniem podsypki.

- Oczyszczenie stożków i skarp nasypu, usunięcie roślinności, wycięcie drzew oraz wykonanie obrukowania stożków.

- Dla przepustów umocnienie wlotu i wylotu wraz z udrożnieniem odpływu.

- Umocnienie skarpy nasypu pełnym brukiem za parapetem ściany oporowej oraz nad parapetami przepustów.

- Zabezpieczenie kabli lub ich przełożenie na czas remontu wraz z wymianą skorodowanych osłon kablowych leżących na parapetach.

- Uporządkowanie i oczyszczenie koryta cieku wraz z umocnieniem w rejonie mostu.

- Usunięcie styków szynowych znajdujących się w obrębie obiektów.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl