2014 - Naprawa przejścia pod torami w km 2,286 na linii nr 091 Kraków – Medyka na przystanku osobowym Kraków Zabłocie


 

Termin realizacji:

07.2014 – 09.2014

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

w Krakowie Spółka z o.o.

 

Zakres wykonanych prac:

-        roboty ziemne – odkrycie dwóch skrajnych elementów przelotowych od strony toru nr 1

-        demontaż warstwy dociskowej ścian z płytek

-        skucie poziomej warstwy ochronnej i usunięcie starej izolacji z papy

-        reprofilacja krawędzi przy dylatacjach

-        zabezpieczenie dylatacji taśmami hypalonowymi, kit trwale plastyczny, wałek rozprężny i zabezpieczenie blachąocynk. Gr. 4 mm

-        oczyszczenie strumieniowo – cierne i reprofilacja betonowych ścian i rygla górnego

-        wykonanie hydroizolacji z żywic epoksydowych

-        wykonanie hydroizolacji z żywic odpornych na UV

-        wykonanie nowych gzymsów nad wejściami do przejścia

-        reprofilacja betonowych ścian czołowych

-        reprofilacja dolnej powierzchni rygla

-        zabezpieczenie antykorozyjne naprawianych powierzchni betonowych (hydrofobizacja)

-        hydrooczyszczenie okładziny kamiennej i zabezpieczenie jej powłoką antygraffiti

-        oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w miejscach tablic ogłoszeniowych

-        uzupełnienie ubytków płytek lastryko w posadzce

-        naprawa schodów prowadzących na peron nr 1

-        przebudowa schodów prowadzących do przejścia oraz podjazdu dla wózków

-        uzupełnienie rury spustowej zadaszenia nad schodami

-        oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne elementów zadaszenia schodów i poręczy

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl