Ponieważ wyróżnia nas jakość
 
wszelkie realizowane prace prowadzimy z zachowaniem najwyższej staranności,
w oparciu o technologie  wykorzystujące nowatorskie rozwiązania i propozycje materiałowe.
 
Kompleksowa realizacja obiektów inżynieryjnych towarzyszących infrastrukturze kolejowej oraz drogowej wraz z obiektami zabytkowymi.
 
Projektowanie oraz budowa nowych obiektów:
- mosty
- tunele
- przepusty
- mury oporowe
- wiadukty
- kładki dla pieszych
 
Modernizacje i remonty obiektów:
- wzmocnienia fundamentów
- wymiana lub wzmocnienie konstrukcji nośnych
- reprofilacje, naprawy powierzchniowe (PCC)
- iniekcje
- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji (stalowych i żelbetowych)
- izolacje przeciwwilgociowe (np. koryt balastowych)
- nawierzchnie chodnikowe
 
Prace geotechniczne:
- wzmocnienia nasypów (mikropale, geokraty, stabilizacje)
- likwidacji osuwisk
 
Roboty torowe
 
 

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl