Ponieważ wyróżnia nas jakość
 
wszelkie realizowane prace prowadzimy z zachowaniem najwyższej staranności,
w oparciu o technologie  wykorzystujące nowatorskie rozwiązania i propozycje materiałowe.
 
Kompleksowa realizacja obiektów inżynieryjnych towarzyszących infrastrukturze kolejowej oraz drogowej wraz z obiektami zabytkowymi.
 
Projektowanie oraz budowa nowych obiektów:
- mosty
- tunele
- przepusty
- mury oporowe
- wiadukty
- kładki dla pieszych
 
Modernizacje i remonty obiektów:
- wzmocnienia fundamentów
- wymiana lub wzmocnienie konstrukcji nośnych
- reprofilacje, naprawy powierzchniowe (PCC)
- iniekcje
- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji (stalowych i żelbetowych)
- izolacje przeciwwilgociowe (np. koryt balastowych)
- nawierzchnie chodnikowe
 
Prace geotechniczne oraz wykonywanie badań i dokumentacji geologiczno-inżynierskich:
- wzmocnienia nasypów (mikropale, geokraty, stabilizacje)
- likwidacja osuwisk
- rozpoznanie podłoża gruntowego dla podtorza i nasypów kolejowych
- badania osuwisk z przeprowadzeniem analiz stateczności zboczy, skarp, nasypów
- opracowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 
Roboty torowe:
- wymiana nawierzchni torowej, w tym: mostownic, podkładów
- montaż rozjazdów oraz przyrządów wyrównawczych
 
Roboty ślusarskie:
- wykonywanie robót ślusarskich wg własnych lub powierzonych dokumentacji warsztatowych konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym np.: wsporników podchodnikowych dla obsługi, balustrad mostowych i schodowych, ekranów przeciwporażeniowych, stołeczków centrujących pod mostownice
 
Diagnostyka obiektów inżynieryjnych:
- przeglądy bieżące, podstawowe, specjalne, szczegółowe
- ekspertyzy stanu technicznego
 

 

 
 

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl