2014 - Naprawa przejścia dla pieszych pod torami w km 35,612 linii kolejowej nr 062 Tunel – Sosnowiec w stacji Jaroszowiec


 

Termin realizacji:

05.2014 – 06.2014

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

w Krakowie Spółka z o.o.

 

Zakres wykonanych prac:

1.       Wymiana zadaszeń nad wejściami do przejścia:

–         odtworzenie betonowych ścian bocznych, na których jest montowane zadaszenie

–         wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych

–         wypełnienie ścian bocznych wejść (szkło zbrojone lub pleksi)

–         wykonanie nowych zadaszeń

 

2.       Remont przejścia:

–         oczyszczenie powierzchni ścian i sufitu z wykonaniem napraw powierzchniowych i malowaniem

–         uszczelnienie dylatacji

–         wymiana od góry izolacji nad dylatacjami w segmentach zewnętrznych

–         wykonanie iniekcji niskociśnieniowej pęknięć i rys w betonie

–         wykonanie posadzki betonowej grubości około 15 cm

–         odtworzenie wewnątrz przejścia odwodnienia liniowego wzdłuż ściany bocznej

–         naprawa betonowej powierzchni schodów (powierzchnia antypoślizgowa)

 

3.       Odtworzenie oświetlenia wewnątrz przejścia w zakresie wymiany 40,0 mb kabla oraz wymiany 2 sztuk opraw oświetleniowych

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl