2012 - Wykonanie robót związanych z zaprojektowaniem i naprawą główną kładki dla pieszych w km 217,679 linii nr 1 Warszawa - Katowice w stacji Rudniki

Termin realizacji:

03.2012 - 10.2012
 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych

w Częstochowie

 

Zakres wykonanych prac:

     1.  Opracowanie dokumentacji:

          - projekt tymczasowego przejścia kat „E”,

          - projekt naprawy głównej kładki (część inżynieryjna

            i elektryczna),

          - przygotowanie dokumentów do Zgłoszenia o zamiarze

            wykonania robót budowlanych,

          - opracowanie dokumentacji powykonawczej.

 

     2.  Roboty budowlano-inżynieryjne:

          - wymiana konstrukcji nośnej głównego ciągu kładki na nową,

          - naprawa i wzmocnienie (przystosowanie do nowego przęsła)

            elementów podpór,

          - naprawa betonu z uzupełnieniem ubytków elementów

            żelbetowych,

          - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

          - wymiana konstrukcji nośnej biegów schodowych,

          - wymiana pomostów chodnikowych,

          - wymiana elementów wyposażenia (balustrady, stopnie,

            ekrany przeciwporażeniowe),

          - wykonanie nowego chodnika dla pieszych,

          - naprawa instalacji oświetleniowej,

          - zabudowa ogranicznika niskonapięciowego wielokrotnego

            działania,

          - wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych w poziomie

            szyn kat. „E”.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl