2011/2012 - Naprawa wiaduktu masywnego w km 1.310 na linii nr 091 Kraków – Medyka nad ul. Miodową w Krakowie

Termin realizacji:

05.2011 - 04.2012

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych

w Krakowie

 

Zakres wykonanych prac:

- nadbudowa balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

   balustrad, osłon przeciwporażeniowych i słupów lamp oświetleniowych

- zabudowa blach gzymsowych wraz z robotami nawierzchniowymi

   w obrębie balustrad

- naprawa biegów schodowych

- naprawa nawierzchni z asfaltu lanego na konstrukcji nośnej kładki

- naprawa konstrukcji stalowej 4 biegów schodowych

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl