2019 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnoremontowych nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr: 53 tor nr 1 Tomaszów Mazowiecki – Spała

Termin realizacji:

05.07.2019 – 25.11.2019

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane „GEO-BUD” Spółka z o.o.

 

Zakres wykonywanych robót:

1. Most w km 1,452 linii nr 53

- wykonanie drogi dojazdowej do obiektu na długości około 70m,

 - demontaż nawierzchni kolejowej na obiekcie i dojazdach,

 - podniesienie konstrukcji nośnej na tymczasowych podporach,

 - zabezpieczenie koryta rzeki na czas wykonania robót remontowych,

 - wyburzenie konstrukcji koryta balastowego,

 - demontaż dylatacji poprzecznych,

- wyburzenie skrzydeł i ścianek zaplecznych,

- przebudowę ław podłożyskowych,

- wykonanie pancerzy żelbetowych o grubości 18 cm na korpusach podpór z podwójnej siatki

zbrojeniowej (pręty o średnicy 12 mm w rozstawie co 20 cm osadzone na kotwach, beton mostowy na bazie kruszywa granitowego lub bazaltowego C 30/37).

- wykonanie nowych skrzydeł, ław podłozyskowych i ścianek żwirowych (beton mostowy C-30/30 na bazie kruszywa bazaltowego lub granitowego),

- wykonanie nowej żelbetowej płyty zespalającej z ewentualna wzmocnieniem elementów zespalających (beton C 30/37 na bazie kruszywa bazaltowego lub granitowego),

- wykonanie izolacji przeciwilgociowej cienkowarstwowej koryta balastowego na bazie żywic epoksydowych,

- zabudowę dylatacji poprzecznych,

- montaż balustrad z poszerzeniami obejmującymi zabudowę krat pomostowych ocynkowanych typu „Mostostal” na konstrukcji nośnej i skrzydłach,

 - wykonanie izolacji bitumicznych za skrzydłami i ściankami żwirowymi na styku z gruntem,

- oczyszczenie konstrukcji blachownicowej oraz balustrad do stopnia czystości Sa 2 i ½,

- zabezpieczenie powłokami pcc powierzchni betonowych,

- wykonanie systemu kolektorów odwodnieniowych z konstrukcji nośnej DN-160 z odprowadzeniem za podpory,

- wykonanie stref najazdowych za podporami wraz z systemem odwodnienia,

 wykonanie opasek o betonowych o szerokości 80 cm  na skarpach nasypu,

 - zabudowę koszy gabionowych 80cmx50cm na długości łącznej 20 m przy podporach z ułożeniem geowółkniny od strony naziemnej,

- zabudowę nowej podsypki tłuczniowej na konstrukcji nośnej i dojazdach,

- montaż nawierzchni torowej (nowe podkłady sosnowe uzbrojone, szyny staroużyteczne),

 -regulację wysokościowa w planie i w profilu nawierzchni torowej,

 -reprofilacje stożków nasypu.

 

2. Przepust w km 4,420 l nr 53

 

- oczyszczenie części przelotowej oraz rowów bocznych,

- wykonanie parapetów żelbetowych o wysokości 35 cm z wykształtowaniem kapinosów,

- oczyszczenie strumieniowo-ścierne głowic powierzchni betonowych,

- gruntowanie powierzchni betonowych z dwukrotnym malowaniem farbami elastycznymi,

- wykonanie izolacji powłokowych bitumicznych na styku z gruntem,

- umocnienie koryta rowów bocznych wylewkami betonowymi na długościach 2x1m.

 

3. Remont nawierzchni kolejowej tor Nr 1 linia Nr 53

 

- Wymiana podkładów drewnianych S49 na nowe podkłady drewniane S49 w ilości 370 sztuk w km 5,450 – 6,020 i 100 sztuk w km 1,200 – 1,500 materiał wykonawcy.

- Uzupełnienie skorodowanych wkrętów przy wymianie podkładów na nowe materiał wykonawcy 3000 sztuk w km 1,200 – 6,020.

- Uzupełnienie i wymiana śrub stopowych na nowe materiał wykonawcy 3000 sztuk w km 0,913 – 8,791.

- Uzupełnienie tłucznia i oprofilowanie toru w km 1,400 – 8,200 razem 800 ton materiał wykonawcy.

- Podbicie toru po robotach 3 tkm w km 5,450 – 8,450.

- Ciągła wymiana podkładów drewnianych S49 na nowe podkłady drewniane S49 w ilości 15 sztuk w km 5,425 – 5,435 materiał wykonawcy.

- Wymiana szyn S49 na 49E1 w ilości 0,020 tkm w km 5,425 – 5,435.

- Asfaltowanie przejazdu w km 5,430 z wykonaniem podbudowy – 10 m2.

- Wycięcie krzewów w trójkącie widoczności przejazdu w km 5,430 z utylizacją wyciętych krzewów - 1,5 ha.

- Wykonanie spawów termicznych S49 szt. 4.

- Wymiana nawierzchni na przejeździe w km 5,430 z CBP S49 na CBP S49 – 2 kpl.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl