2018 Rewitalizacja obiektów inżynieryjnych znajdujących się na linii nr 61 Kielce – Fosowskie

Termin realizacji:

18.05.2018 – 31.05.2019

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane GEO-BUD Spółka z o.o.

 

Zakres wykonywanych prac:

 

1. MOST W KM 44,459 W TORZE NR 1

- wymiana konstrukcji nośnej,

- przebudowa przyczółków,

- wykonanie stref przejściowych nasyp – konstrukcja nośna,

- wykonanie systemu odwodnienia za przyczółkami,

- umocnienia koryta cieku, stożków i skarp nasypu,

- wykonanie schodów skarpowych,

- demontaż nawierzchni torowej na czas remontu,

- zabezpieczenie torów czynnych podczas prac remontowych,

- wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie i dojazdach.

2. MOST W KM 42,327 W TORZE NR 2

- zabicie grodzic G62 na międzytorzu

- demontaż nawierzchni torowej w torze nr 2

- demontaż istniejącego przęsła

- skucie górnej części istniejących przyczółków i skrzydeł,

- wykonanie ław podłożyskowych i górnej części skrzydeł z betonu klasy C25/30,

- wykonanie stref przejściowych na długości po 20m za przyczółkami wraz z systemem

odwodnienia,

- wykonanie konstrukcji nośnej z betonu klasy C25/30 ze zbrojeniem sztywnym z

dźwigarów HEB 260,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni kamiennych przyczółków

i skrzydeł,

- ułożenie nawierzchni kolejowej,

- odtworzenie schodów skarpowych oraz systemu odwodnienia,

- umocnienie stożków betonem w technologii „na mokro” oraz koryta cieku kamieniem

łamanym na zaprawie cementowej,

- wykonanie uszynienia poręczy.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl