2015 - Wykonanie dokuemntacji projektowej i naprawy bieżącej wiaduktu kolejowego w km 41,062 nad drogą DW 786 oraz robót towarzyszących od km 39,742 do km 43,578 linii nr 64 Kozłów – Koniecpol

Termin realizacji:

04.2015 – 09.2015

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

 

 

Zakres wykonanych prac:

1.    Prace projektowe:

-        przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

-        przeliczenie nośności wiaduktu wg obowiązujących norm

-        dokumentacja wykonawcza w branżach: mostowa, torowa, energetyczna, organizacji ruchu drogowego

-        dokumentacja powykonawcza

 

2.    Naprawa bieżąca wiaduktu:

a)       Konstrukcja nośna:

-        naprawa i reprofilacja powierzchni betonowej przesła nośnego, wykonanie nowej izolacji, uszczelnienia dylatacji podłużnej oraz poprzecznych, wykonanie nowych gzymsów podporęczowych

-        zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dolnych półek dźwigarów, poręcze i wyposażenie

b)      Podpory wiaduktu:

-        naprawa i reprofilacja powierzchni przyczółków

-        naprawa i reprofilacja powierzchni skrzydeł

-        uszczelnienie korpusu przyczółków skrzydeł iniekcją ciśnieniową

c)       Jezdnia na obiekcie:

-        wymiana podsypki tłuczniowej na długości obiektu oraz stref przejściowych

-        wymiana i uzupełnienie elementów przytwierdzenia nawierzchni typu „K”

-        regulacja toru w planie i profilu na obiekcie i dojazdach

d)      Podtorze:

-        odbudowa stref przejściowych 2 x 20,0m

-        odbudowa odwidnienia

-        oczyszczenie i naprawa schodów skarpowych, zabudowa poręczy

-        oczyszczenie i naprawa stożków nasypowych

e)      Roboty z zakresu energetyki:

-        uszynienie stalowych elementów poprzez tyrystorowy zwiernik doziemiający

-        sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej w lokalizacji prowadzonych robót

f)        Badania i pomiary:

-        pomiary toru toromierzem elektronicznym

-        powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu i toru

-        pomiary zwiernika tyrystorowego

-        sprawdzenie i regulacja sieci trakcyjnej, pimiary

3.    Roboty towarzyszące:

a)       Roboty torowe:

-        mechaniczne dokręcenie śrub stopowych z wymianą i uzupełnieniem przekładek, pierścieni Z-3

-        uzupełnienie tłucznia

-        wymiana pojedynczych podkładów strunobetonowych

-        mechaniczne podbicie toru

b)      Roboty konieczne do wykonania robót naprawy bieżącej wiaduktu:

-        roboty torowe: przełożenie toru i sieci trakcyjnej na nie używaną część obiektu

-        roboty przygotowawcze: przełożenie toru i sieci trakcyjnej na nie używaną część obiektu

-        roboty po wykonaniu naprawy przęsła wiaduktu: przełożenie toru i sieci trakcyjnej na eksploatowaną część obiektu

-        organizacja ruchu drogowego

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl