2013 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odc. Łódź Widzew – Zgierz

Termin realizacji:

03.2013 – 06.2014

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie

 

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo  Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o.

 

Zakres wykonanych prac:

1.       Most kolejowy w km 0,993:

–         wyburzenie przęseł żelbetowych

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie murków oporowych wzmacniających ścianki żwirowe

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         odtworzenie koryta cieku wraz z umocnieniem dna i skarp z płyt betonowych ażurowych

–         wykonanie schodów skarpowych

 

2.       Wiadukt kolejowy w km 3,254:

–         wyburzenie przęsła żelbetowego

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie schodów skarpowych

 

3.       Most kolejowy w km 3,514:

–         skucie zdegradowanych głowic wieńców i murów oporowych

–         wykonanie żelbetowej nadbudowy głowic i murów oporowych

–         oczyszczenie i uszczelnienie dylatacji

–         oczyszczenie i reprofilacja powierzchni betonowych sklepienia i murów oporowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         umocnienie stożków nasypów wokół głowic ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie poręczy na długości światła mostu

 

4.       Wiadukt kolejowy w km 3,694:

–         wyburzenie przęsła żelbetowego

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie schodów skarpowych

 

5.       Most kolejowy w km 4,799:

–         wyburzenie przęsła żelbetowego

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie schodów skarpowych

 

6.       Most kolejowy w km 5,563:

–         częściowe skucie zdegradowanych głowic wieńców i murów oporowych

–         wykonanie żelbetowej nadbudowy głowic i murów oporowych

–         oczyszczenie i uszczelnienie dylatacji

–         oczyszczenie i reprofilacja powierzchni betonowych sklepienia i murów oporowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         umocnienie stożków nasypów wokół głowic ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie poręczy na długości światła mostu

 

7.       Wiadukt kolejowy w km 7,369:

–         wyburzenie przęsła żelbetowego

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie schodów skarpowych

 

8.       Przejęcie pod torami w km 7,937:

–         oczyszczenie i uszczelnienie dylatacji

–         oczyszczenie i reprofilacja powierzchni betonowych sklepienia i murów oporowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         umocnienie stożków nasypów wokół głowic ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie poręczy na długości światła mostu

 

9.       Most kolejowy w km 10,957:

–         wyburzenie przęsła żelbetowego

–         przebudowa głowic korpusu przyczółka i skrzydeł

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         wykonanie nowych ław podłożyskowych

–         wykonanie nowego przęsła z dźwigarów obetonowanych

–         wykonanie dylatacji poprzecznych

–         wykonanie izolacji cienkowarstwowej koryta balastowego

–         wykonanie odwodnienia za przyczółkami oraz 20m stref przejściowych

–         wykonanie chodnika służbowego i poręczy na obiekcie

–         uzupełnienie ubytków w elementach betonowych korpusu przyczółka oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         uzupełnienie ubytków spoin oraz zabezpieczenie powierzchni kamiennych przyczółka i skrzydeł poprzez hydrofobizację

–         umocnienie stożków skarpowych przy modernizowanym torze ażurowymi płytami betonowymi

–         odtworzenie koryta cieku wraz z umocnieniem dna i skarp z płyt betonowych ażurowych

–         wykonanie schodów skarpowych

 

10.   Most kolejowy w km 11,570:

–         oczyszczenie i uszczelnienie dylatacji

–         oczyszczenie i reprofilacja powierzchni betonowych sklepienia i murów oporowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych przeznaczonych do ponownego zasypania

–         umocnienie stożków nasypów wokół głowic ażurowymi płytami betonowymi

–         wykonanie poręczy na długości światła mostu

 

11.   Przepust kolejowy w km 12,703:

–         oczyszczenie i reprofilacja powierzchni betonowych

–         podwyższenie ścianki czołowej od strony odpływu

–         wykonanie poręczy na nadbudowanej ściance

–         zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

–         umocnienie stożków nasypów od strony odpływu

–         umocnienie koryta cieku od strony odpływu

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl